Nguyễn Mai Hiệp

Luật Sư Sáng Lập


Trình độ :

  • Cử nhân Luật Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh
  • Cử nhân Kinh tế Cao đẳng Kinh tế Đà Nẵng

Ông là người có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật dân sự, luật hình sự, tư vấn kinh doanh thương mại với những vụ án nổi tiêng như vụ Cty CNR Tây Nguyên, vụ án oan sai Trần Công Minh